Wie zijn we..

 

De Protestants Christelijke Stichting voor jeugd- en jongerenwerk "De Fakkeldrager" zet zich sinds 1979 in voor de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren van 4/5 tot ongeveer 25 jaar.


Protestants Christelijk houdt in dat we proberen vanuit Bijbelse normen en waarden activiteiten aan te bieden. Concreet betekent dat bijvoorbeeld onze muziek- en filmkeuze hierop is afgestemd. Iedereen is welkom, de Fakkeldrager stelt geen eisen aan de achtergrond van de bezoekers. Wel vragen we om respect, voor elkaar en elkaars opvattingen.
We bieden voor elk wat wils! Lees hieronder meer.

 

 


 

 

 Jeugd en jongerenwerk:

 

Op donderdagavond en zaterdagavond is de Fakkel vanaf 19:00 uur geopend voor jongeren vanaf +12 jaar, die dus naar het voortgezet onderwijs gaan. In de eerste plaats wordt dan een stuk gezelligheid geboden. We hebben vier zalen. Twee zalen hebben de uitstraling van een Grand Café. De derde zaal heeft de functie van Spelzaal. Een voetbalspel, een poolbiljart, een PS-3 en Wii en een airhockeyspel vormen onder andere het interieur. Aan de spellen kan kosteloos worden deelgenomen. Daarnaast is er een keuken, die als snackbar wordt gebruikt. Er is een breed assortiment aan snacks. In de achterste zaal wordt op de woensdagmiddag het kinderwerk gehouden. Maandelijks wordt er een activiteit georganiseerd. Dit varieert van slaapfeest tot dropping en van sumo-worstelen tot zwemmen. Dit alles proberen we zo goedkoop mogelijk te houden voor de jullie.

 

 

 Vrijwilligers:

Binnen de Fakkel zijn ongeveer 30 mensen werkzaam. Daarvan staan er slechts twee op de loonlijst. Dit houdt dus in dat het overgrote deel van de werkzaamheden door vrijwilligers wordt gedaan. De taak van een vrijwilliger ligt vooral in het begeleiden van de avond tijdens de openingstijden. Een praatje maken met de jongeren, maar ook barman (-vrouw) zijn en toezicht houden. Ook worden soms de activiteiten door vrijwilligers georganiseerd. Elke eerste dinsdagavond van de maand is er een vrijwilligersvergadering. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij een hart hebben voor 'de jeugd van tegenwoordig' en dat zij positief ingesteld zijn naar jongeren toe. Wie deze kwaliteiten bezit en toe kan passen is altijd welkom als vrijwilliger.

 

Juniorvrijwilligers:

 

Jongeren kunnen juniorvrijwilliger worden. Dat houdt o.a. in dat ze helpen achter de bar. Regelmatig zijn er besprekingen om de lijnen kort te houden. Bovendien doen zij zo ervaring op met bijvoorbeeld samenwerken. Dat wij de junioren serieus nemen mag blijken uit het feit dat een van hen in het bestuur is opgenomen zodat ook zij daar een stem hebben.

 

 Jeugdwerkleider:

 De jeugdwerkleider en jongerenwerker hebben tot taak het dagelijkse reilen en zeilen op de Fakkeldrager zo goed mogelijk te laten verlopen. Zij scheppen de randvoorwaarden voor de vrijwilligers om hun diensten zo prettig mogelijk te laten verlopen. Zij zorgen dat inkopen gedaan worden, activiteiten gepland en opgezet en heeft contacten met andere jongerenorganisaties en instellingen die met jeugd werken. Ook organiseren zij de maandelijkse vrijwilligers vergadering en nemen ze deel aan de bestuursvergaderingen.

Bestuur:

Het bestuur heeft als taak om de Fakkeldrager aan te sturen. Zij bepalen met inspraak van de vrijwilligers het beleid.